2017 Yaz Dönemi Stajlarına Ait Belgelerin Teslimi

2017 yılı Haziran-Temmuz ve Ağustos dönemlerinde stajını tamamlayan öğrencilerimiz, stajlarına ait tüm belgelerini 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Araş.Gör. Selim Bayraktar’a imza karşılığı teslim edeceklerdir.

Bu tarihler içerisinde teslim edilmeyen staj belgeleri değerlendirilmemektedir.

Staj belgelerinin tesliminde dikkat edilecek hususlar ve gerekli belgeler ilgili öğrencilerin staj e-kayıt için verdikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. 

Öğrencilerin staj defterlerinin ilk ve son sayfasında bulunan kurum onaylarının (imza ve mühür) eksiksiz olmasına özellikle dikkat etmelidir.

Staj değerlendirme sonuçlarının 1 Aralık 2017 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

13 Ekim 2017
438 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr