Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Başvuruları

BAŞVURU
2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 18.09.2017 tarihinde başlayacaktır. Öğrenciler başvurularını http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki Başvuru Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır.

DEĞERLENDİRME
Başvuru bilgileri esas alınarak yapılacak değerlendirme ile birlikte başvuran öğrenciler mülakata da alınacaktır. Mülakat tarihi Fakültemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

SONUÇLAR
Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri,
09.10.2017 tarihinde http://sks.istanbul.edu.tr/ ve http://www.istanbul.edu.tr/?cat=13
adreslerinde ilan edilecektir. Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin iş başlangıcı 15.10.2017
itibariyle başlayacaktır.

Sorularınız için:

(OKSAL BİNASI) Odun Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı : Doç.Dr.Gülnur MERTOĞLU ELMAS

(YAMANLAR BİNASI) Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı : Araş.Gör.Selim BAYRAKTAR

Başvuru için: aksis.istanbul.edu.tr

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için:
http://sks.istanbul.edu.tr/tr/content/rehberlik-danismanlik-ve-sosyal-destek-birimi/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma-yonergesi

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Yönergesi için:
http://sks.istanbul.edu.tr/tr/content/rehberlik-danismanlik-ve-sosyal-destek-birimi/rehberlik-danismanlik-ve-sosyal-destek-birimi-yonergesi

18 Eylül 2017
574 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr