Staj Yapacakların Dikkatine

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE

STAJ YAPACAKLARIN DİKKATİNE!

Öğrencilerimizin yaz döneminde yapacakları Zorunlu Stajlarının Sigorta İşlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Staj yapacağınız kurumun talep etmesi halinde SGK Giriş ve Çıkış Bildirgeleri orman_ogrenci@istanbul.edu.tr adresinden mail yoluyla istenebilir.

Staj Yapımında Uyulması Gereken Kurallar:

1-Staj yeri temin eden öğrenciler, öncelikle Orman Fakültesi Web sayfasında Matbu Evrak linkinde yer alan Zorunlu Staj Formu ve Sosyal Güvence Formunun çıktılarını alacak ve Zorunlu Staj Formunu staj yapacakları kuruma onaylattıktan sonra her iki belgeyi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.

2-Staj yapılacak yerden alınan onaylı belge Bölüm Başkanına ve Fakülte Sekreterine de imzalatılacaktır.

3-Yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin hangi dönem olursa olsun başvuru evrakını mutlaka Mayıs ayı sonuna kadar Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

5-Bir yılda iki staj yapılamaz.

6-Aynı kurumda iki staj yapılamaz. Ancak aynı kurumun farklı bir biriminde staj yapılabilir.

7-Yapılacak olan iki stajdan birisinin Orman ve Su İşleri Bakanlığının ormancılıkla ilgili merkez kuruluşlarında, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde, Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı birimlerde yapılması zorunludur.

8-İki stajını da özel fidanlıklarda, belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlüklerinde yapılması mümkün değildir.

9-20 iş günü stajını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini ve resimli staj sicil fişini staj yaptığı kurumdan onaylatıp, kapalı zarf içinde Öğrenci İşleri Bürosuna eğitim başlangıcından itibaren en geç 1 ay içinde teslim etmek zorundadırlar.

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.

Not: Staj defterini alma ve teslim etme işlemleri Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır.

27 Şubat 2017
1002 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr