İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=12328
Export date: Wed Jan 24 3:25:36 2018 / +0000 GMT

İ.Ü. Orman Fakültesi Sanal Müzesi


İ.Ü. Orman Fakültesi Sanal Müzesi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) biriminin 26845 nolu ÖNAP projesi ile hayata geçirilmiştir (). Bu projeyle, dünyanın en zengin flora ve faunasına sahip ülkelerden biri olan Türkiye'nin doğal zenginliğinin ve genetik çeşitliliğin sergilendiği İ.Ü. Orman Fakültesinin 1) ISTO Herbaryumu, 2) ISTUFw Ksilaryumu, 3) Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonuna ait bilgiler Specify Programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmıştır. Program, koleksiyonlara ait mevcut verilere ulaşım, sorgulama, etiketlerin yenilenmesi vb. konularda kolaylık sağlarken, diğer yandan yeni veri girişini kolaylaştırmıştır. Koleksiyonlar, internet ortamında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşılabilir hale gelmiştir. Böylece, ilgilenenler, Orman Fakültesine gelmeden araştırdıkları bitki, hayvan ve böcek taksonları hakkındaki bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceklerdir.


Bu proje ile İ.Ü. Orman Fakültesi ISTO Herbaryumu, ISTUFw Ksilaryumu, Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonu ulusal ve uluslarası düzeyde biyolojik çeşitlilik ve genetik rezervin ortaya konulmasını amaçlayan araştırmalar için bilimsel bir laboratuvar ve müze işlevi görmek misyonlarını çağa uygun, modern yöntemlerle sürdürmektedir.


PROJE EKİBİ


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:


Doç. Dr. Nesibe Köse 1


ARAŞTIRMACILAR:


Sanal ISTO Herbaryumu'nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:


Prof. Dr. Ünal Akkemik 2


Yard. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu 3


Öğr. Gör. Hatice Yılmaz 4


Araş. Gör. H. Tuncay Güner 5


Sanal ISTO Herbaryumu'nun oluşturulmasına katkı yapan öğrenciler:


Rüya Yılmaz Dağdeviren (Doktora Öğrencisi)


Sanal ISTUFw Ksilaryumu'nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:


Doç. Dr. A. Dilek Doğu 6


Araş. Gör. F. Diğdem Tuncer 7


Araş. Gör. Dr. Kamile Tırak Hızal


Sanal Yaban Hayvanları Koleksiyonu'nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:


Doç. Dr. Zeynel Aslangündoğdu 8


Doç. Dr. Erdem Hızal 9


Specify programı kurulumu, teknik destek ve web sayfası sorumlusu araştırmacı:


Doç. Dr. O. Yalçın Yılmaz 10


Sanal ISTO Herbarumu'nu sorgulamak için Tıklayınız! 11


Sanal Ksilaryum'u sorgulamak için Tıklayınız!


Sanal Yaban Hayvanları Koleksiyonu'nu sorgulamak için Tıklayınız!


Sanal Böcek Koleksiyonu'nu sorgulamak için Tıklayınız!

Links:
 1. http://aves.istanbul.edu.tr/nesibe/
 2. http://aves.istanbul.edu.tr/uakkemik/
 3. http://aves.istanbul.edu.tr/nurgulk/
 4. http://aves.istanbul.edu.tr/yilmazhc/
 5. http://aves.istanbul.edu.tr/tuncay.guner/
 6. http://aves.istanbul.edu.tr/addogu/
 7. http://aves.istanbul.edu.tr/digdem.kangaloglu/
 8. http://aves.istanbul.edu.tr/zeynel/
 9. http://aves.istanbul.edu.tr/hizal/
 10. http://aves.istanbul.edu.tr/yilmazy/
 11. http://172.18.12.12:8080/specify-solr/
Post date: 2016-06-07 15:09:39
Post date GMT: 2016-06-07 12:09:39

Post modified date: 2016-06-10 08:55:49
Post modified date GMT: 2016-06-10 05:55:49

Export date: Wed Jan 24 3:25:36 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com