İ.Ü. Orman Fakültesi Sanal Müzesi

İ.Ü. Orman Fakültesi Sanal Müzesi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) biriminin 26845 nolu ÖNAP projesi ile hayata geçirilmiştir (). Bu projeyle, dünyanın en zengin flora ve faunasına sahip ülkelerden biri olan Türkiye’nin doğal zenginliğinin ve genetik çeşitliliğin sergilendiği İ.Ü. Orman Fakültesinin 1) ISTO Herbaryumu, 2) ISTUFw Ksilaryumu, 3) Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonuna ait bilgiler Specify Programı kullanılarak elektronik ortama aktarılmıştır. Program, koleksiyonlara ait mevcut verilere ulaşım, sorgulama, etiketlerin yenilenmesi vb. konularda kolaylık sağlarken, diğer yandan yeni veri girişini kolaylaştırmıştır. Koleksiyonlar, internet ortamında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşılabilir hale gelmiştir. Böylece, ilgilenenler, Orman Fakültesine gelmeden araştırdıkları bitki, hayvan ve böcek taksonları hakkındaki bilgilere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabileceklerdir.

Bu proje ile İ.Ü. Orman Fakültesi ISTO Herbaryumu, ISTUFw Ksilaryumu, Böcek ve Yaban Hayvanları Koleksiyonu ulusal ve uluslarası düzeyde biyolojik çeşitlilik ve genetik rezervin ortaya konulmasını amaçlayan araştırmalar için bilimsel bir laboratuvar ve müze işlevi görmek misyonlarını çağa uygun, modern yöntemlerle sürdürmektedir.

PROJE EKİBİ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

Doç. Dr. Nesibe Köse

ARAŞTIRMACILAR:

Sanal ISTO Herbaryumu’nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:

Prof. Dr. Ünal Akkemik

Yard. Doç. Dr. Nurgül Karlıoğlu

Öğr. Gör. Hatice Yılmaz

Araş. Gör. H. Tuncay Güner

Sanal ISTO Herbaryumu’nun oluşturulmasına katkı yapan öğrenciler:

Rüya Yılmaz Dağdeviren (Doktora Öğrencisi)

Sanal ISTUFw Ksilaryumu’nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:

Doç. Dr. A. Dilek Doğu

Araş. Gör. F. Diğdem Tuncer

Araş. Gör. Dr. Kamile Tırak Hızal

Sanal Yaban Hayvanları Koleksiyonu’nun oluşturulmasına katkı yapan araştırmacılar:

Doç. Dr. Zeynel Aslangündoğdu

Doç. Dr. Erdem Hızal

Specify programı kurulumu, teknik destek ve web sayfası sorumlusu araştırmacı:

Doç. Dr. O. Yalçın Yılmaz

Sanal ISTO Herbarumu’nu sorgulamak için Tıklayınız!

Sanal Ksilaryum’u sorgulamak için Tıklayınız!

Sanal Yaban Hayvanları Koleksiyonu’nu sorgulamak için Tıklayınız!

Sanal Böcek Koleksiyonu’nu sorgulamak için Tıklayınız!

07 Haziran 2016
2036 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr