Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Öznur ÖZDEN’in Patent Başvurusu

Yrd. Doç. Dr. Öznur Özden’in Patent konuları, kendisinin çalışma alanı olan Kağıt-Karton Üretimi çerçevesinde katma değeri yüksek, sağlık ve çevreye duyarlı aynı zamanda geri dönüşüme uygun yeni ürün oluşturma çerçevesindedir.  Bunun için 2014 ve 2015 yılında aşağıda isimleri yazılı 3 patent başvurusu olmuştur.

Z Kağıt Patent Başvuru No: 2014/08751

U Kağıt Patent Başvuru No: 2015/11932

Tanen Kaplı Kağıt  yeni başvuru

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı araştırma konuları içinde yapılan bir çok çalışma yanısıra, kağıt yüzeyinin kuşelenmesi(kaplanması) ve tutkallanması çalışmaları da yer almaktadır. Son yıllarda Dünyada Kağıda uygulanan her türlü yüzey işlemi ile kağıt ve kağıt ambalajların katma değeri artırılması çalışmaları önem ve hız kazanmıştır. Geleneksel olarak kullanılan, çevrenin etkilerini azaltan ambalajlar yerine son yıllarda antibakteriyel özellik kazandırılmış ambalajlar tercih edilmeye başlamıştır. Antibakteriyel gıda güvenliğinin ve gıdanın raf ömrünün önem kazanması ile birlikte bu tür gıda ambalajlarının kullanımları ve buna bağlı olarak üretimleri de artmış bulunmaktadır.

Yapılan patent başvuruları da nihai kullanım alanı gıda ile direkt temas eden kağıt ve karton ambalajlara antibakteriyal özellik kazandırırken doğal ürünlerin kullanılması şeklinde olmuştur.

Patent müracaatlarından; Z Kağıt ile ilgili çalışma Yrd. Doç. Dr. Öznur Özden, Araş. Gör. Ahsen Ezel Bildik ve  Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliğinde Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu tazrafından yürütülmüştür. Bu çalışma, 21-23 Temmuz 2014 tarihinde “Antimicrobial And Strength Properties Of Curcuma (Curcuma Longa) And Henna (IawsoniaInermis) Coated Food Contact Papers”, başlığı ile Lasvegas-USA da 3rd International Conference and Exhibition on Food Processing&Technology, konulu konferansta da sözlü olarak Araş. Gör. Ahsen Ezel Bildik tarafından sunulmuştur.

Aynı çalışma Üniversite Sanayi İşbirliği ÜSİMP 1. Ulusal Patent Fuarında da poster olarak sergilenmiştir.

patent1

patent2

patent3

24 Kasım 2015
1524 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr